Όραμα-Στρατηγική

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΩΤΑ

Όραμα, Πρόγραμμα, Στρατηγική

Το όραμα

Η κίνησή μας, η «Κοινωνία Πρώτα», δημιουργήθηκε ως δυναμική παρέμβαση στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας. Μας κινητοποιεί το όραμα μιας κοινωνίας, όπου οι αρχές της αλληλεγγύης και της ελευθερίας συνυπάρχουν αρμονικά. Όπου η ανάπτυξη υπηρετεί την ανθρώπινη ευημερία και δεν είναι αυτοσκοπός. Όπου η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της ανάπτυξης και συντελεί στην κοινωνική και ατομική ευημερία. Μας κινητοποιεί το όραμα μιάς κοινωνίας όπου τα ιδανικά του σοσιαλισμού και της δημοκρατίας συνυπάρχουν αλληλένδετα και αναπόσπαστα. Η μετάβαση από τον αχαλίνωτο χρηματιστηριακό καπιταλισμό, που κυριαρχεί σήμερα, στην κοινωνία που οραματιζόμαστε δεν θα γίνει βέβαια εν μια νυκτί, αλλά σταδιακά, με βήματα που θα σηματοδοτούνται από ριζικές προοδευτικές μεταρρυθμίσεις. Ο δημοκρατικός σοσιαλισμός που οραματιζόμαστε δεν έχει σχέση με παλιά δόγματα και ιδεοληψίες, αλλά είναι ένα νέο εγχείρημα, ο δρόμος του οποίου θα αναζητείται και θα καθορίζεται διαρκώς από τους ανθρώπους του σήμερα και του αύριο. Το γεγονός αυτό δεν μας φοβίζει, αλλά αποτελεί για μας μια υπέροχη πρόκληση.

Σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με δυο «δράκους». Ο πρώτος «δράκος» είναι αυτός που απειλεί όλη την ανθρωπότητα. Πρόκειται για το καπιταλιστικό σύστημα, που παίρνει πλέον μια ακραία μορφή, όπου σκοπός δεν είναι απλώς το κέρδος, αλλά η μεγιστοποίησή του άμεσα και πάση θυσία. Η κερδοσκοπία, ως υπέρτατη αρχή αυτού του συστήματος, σαρώνει ακόμα και το παραγωγικό βιομηχανικό μοντέλο που κτίστηκε στα πρώτα στάδια της καπιταλιστικής οικονομίας. Ο καπιταλισμός-καζίνο, βασισμένος στην σπέκουλα, βαθαίνει τις ανισότητες μεταξύ των ανθρώπων σε ασύλληπτο βαθμό και γιγαντώνει πολυεθνικά οικονομικά μορφώματα, τα οποία συντρίβουν κοινωνίες και λαούς προκειμένου να συνεχίσουν τη γιγάντωση τους ως αυτοσκοπό.

Ο δεύτερος «δράκος» είναι το νοσηρό πολιτικό σύστημα, το οποίο, βασισμένο στις πελατειακές συμπεριφορές, διαφθείρει τον δημόσιο βίο στη χώρα μας, από την κορυφή μέχρι τη βάση. Αυτό το πελατειακό σύστημα, που βρίσκει τις ρίζες του στο παρελθόν της οθωμανικής κατοχής, τρέφει όλα τα νοσηρά και παρασιτικά φαινόμενα, τις αντικοινωνικές συμπεριφορές, τον παραγοντισμό, τη γραφειοκρατία, τη διαπλοκή, τη συστηματική φοροδιαφυγή και καθιστά τελικά τον κάθε πολίτη εξ’ ανάγκη αντίπαλο κάθε μορφής κράτους.

Όραμά μας είναι η εξουδετέρωση αυτών των δεινών μέσα από την κινητοποίηση των δημοκρατικών, προοδευτικών, αριστερών δυνάμεων στην Ελλάδα και των σύμμαχων τους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος μας είναι μια Ελλάδα της δημοκρατίας και του σοσιαλισμού, ισότιμο μέλος μιας ένωσης των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Το πρόγραμμα

Το πολιτικό πρόγραμμα της κίνησης «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΩΤΑ» θέτει τρεις προτεραιότητες. Πρώτον, να ανακόψει την καταστροφική μνημονιακή υφεσιακή πορεία, ανασταίνοντας την οικονομία και την κοινωνία. Στην προοπτική αυτή διαπιστώνουμε ότι έχουν ξεπεραστεί προ πολλού τα μέτρα λιτότητας, ενώ δεν έχουν καν «αγγιχτεί» οι δυνατότητες άντλησης πόρων από τη φοροδιαφυγή, τη γραφειοκρατία, τη σπατάλη και τη διαπλοκή.

Δεύτερον, να προωθηθεί άμεσα η μεταρρύθμιση του σαθρού πολιτικού συστήματος. Δηλαδή να προωθηθούν μέτρα, όπως η αλλαγή του εκλογικού νόμου, ώστε να αποκατασταθεί η αναλογική δημοκρατική εκπροσώπηση και να καταπολεμηθεί το πελατειακό σύστημα, όπως η κατάργηση του νόμου περί ευθύνης Υπουργών, ο έλεγχος των οικονομικών των κομμάτων και η εξασφάλιση της διάφανης λειτουργίας τους. Ταυτόχρονα, αποσκοπεί στην ανασυγκρότηση του δημόσιου τομέα με βάση την αξιοκρατία και την αποτελεσματικότητα. Οι θεσμικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, την αποκατάσταση του κοινωνικού κράτους και τη θεσμοθέτηση ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Τρίτον, να αναπτυχθεί ένα νέο οικονομικό αναπτυξιακό μοντέλο, εναρμονισμένο με τις σύγχρονες οικολογικές απαιτήσεις, βασισμένο στη μικτή οικονομία, με δυνατό ρυθμιστικό δημόσιο πυλώνα, με θέσπιση σταθερού φορολογικού νόμου, με ορθολογική ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και ανάπτυξη ενός ισχυρού τομέα κοινωνικής οικονομίας. Παράλληλα, στοχεύει στην αύξηση των δημοσίων επενδύσεων με την προώθηση επενδυτικών προγραμμάτων σε κοινωνικά ωφέλιμους και οικονομικά αποδοτικούς τομείς. Ο πρωτογενής τομέας, ο τουρισμός και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν πυλώνες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η Εθνική οικονομία για την περαιτέρω ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και με στόχευση την αύξηση των εξαγωγών και τη μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Γενική επιδίωξη είναι, αφενός η ανατροπή της νεοφιλελεύθερης πολιτικής και αφετέρου η διόρθωση των στρεβλώσεων της «ελληνικής νοσηρότητας» (γραφειοκρατία, διαπλοκή, πελατειοκρατία, παραγοντισμός, συστηματική φοροδιαφυγή κλπ.), διόρθωση στην οποία περιλαμβάνεται η πάταξη κάθε είδους παράβασης και κατάχρησης σε οικονομικό ή πολιτικό επίπεδο (αξιοποίηση των διαφόρων λιστών, απόδοση πολιτικών ευθυνών κλπ.).

Το στρατηγικό σχέδιο

Η έξοδος από την κρίση και η κοινωνική ανάκαμψη έχουν δυο απαιτήσεις: την αποδέσμευση από το ζυγό του Μνημονίου και την εφαρμογή ενός δημοκρατικού, προοδευτικού, αριστερού μεταρρυθμιστικού προγράμματος. Η αποδέσμευση από το Μνημόνιο είναι απαραίτητος όρος για να ανατραπεί η καταστροφική υφεσιακή πορεία. Η εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού προγράμματος είναι απαραίτητη για να απαλειφθούν οριστικά τα αίτια που οδήγησαν στο Μνημόνιο.

Το στρατηγικό σχέδιο εφαρμογής αυτού του προγράμματος λαμβάνει υπόψη το συσχετισμό δυνάμεων εντός της Ελλάδας, αλλά επίσης στην Ευρώπη και διεθνώς. Περιλαμβάνει συνεπώς ένα σχέδιο στρατηγικών συμμαχιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η εθνική διάσταση της κρίσης θέτει την αριστερά μπροστά σε αυξημένες ευθύνες: στην ανάγκη να ενσωματώσει στον πολιτικό της αγώνα και το σημερινό εθνικό διακύβευμα. Πράγματι, η παρούσα κρίση έχει δημιουργήσει ένα διπλό μέτωπο: αφενός οι νεοφιλελεύθερες δυνάμεις επιχειρούν τη βίαιη εφαρμογή του μοντέλου τους, αφετέρου, όπως αποδεικνύουν και τα πρόσφατα γεγονότα της Κύπρου, επιχειρούν την περιθωριοποίηση και την υποταγή του «φτωχού ευρωπαϊκού νότου» από τον «ισχυρό βορρά». Η επιδιωκόμενη υποταγή αφορά κράτη και χώρες στο σύνολό τους. Συνεπώς, προκύπτει η ανάγκη ενός πατριωτικού αγώνα, στενά συνδεδεμένου με τον πολιτικό αγώνα στον οποίο η αριστερά καλείται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η αριστερά θα είναι αποτελεσματική, αν αποτελέσει φορέα συσπείρωσης και συμμαχίας όλων των δημοκρατικών προοδευτικών και πατριωτικών δυνάμεων για εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας.

Η διεθνής διάσταση της συστημικής κρίσης επιβάλλει την αναζήτηση συμμαχιών εντός της Ευρώπης αλλά και στο ευρύτερο διεθνές προσκήνιο, ώστε η Ελλάδα να αξιοποιήσει όλα τα πλεονεκτήματά της στο δρόμο της ανάκαμψης.

Μόνο μια νέα κυβέρνηση, στηριζόμενη σε άφθαρτες πολιτικές δυνάμεις, που θα δρομολογήσει άμεσα ένα πρόγραμμα συνάμα ανατρεπτικό και ρεαλιστικό, με τη στήριξη των προαναφερόμενων συμμαχιών, εντός και εκτός της χώρας, θα είναι σε θέση να επαναδιαπραγματευθεί τους όρους του Μνημονίου και να ακυρώσει το καταστρεπτικό κοινωνικό και εθνικό τους περιεχόμενο. Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, ένα «κοινό πρόγραμμα» των προοδευτικών, δημοκρατικών, αριστερών δυνάμεων, που θα ζυμωθεί μέσα στην κοινωνία, που θα προκύψει ως απαίτηση της βάσης και όχι απλώς ως πρόσκαιρη προεκλογική συμφωνία κορυφής. Ένα «κοινό πρόγραμμα», την εφαρμογή του οποίου θα εγγυάται η ίδια η κοινωνία.

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>