Παρέμβαση Οδ. Βουδούρη σχετικά με σχετικά µε το ζήτηµα της καταστροφής των χηµικών όπλων της Συρίας στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι,

Nα υπενθυµίσουµε κατ’ αρχάς ορισµένα στοιχεία.
Γνωρίζουµε πλέον ότι τον Σεπτέµβριο του 2013 το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πήρε αυτήν την οµόφωνη απόφαση για την καταστροφή των χηµικών όπλων της Συρίας και µετά ακολούθησε µία σειρά από αρνήσεις για την ανάληψη αυτής της καταστροφής αρχικά από την Αλβανία, µετά από το Βέλγιο, τη Γερµανία, τη Νορβηγία και έτσι καταλήξαµε στην εναλλακτική µέθοδο της υδρόλυσης.
Πριν ενάµιση µε δύο µήνες περίπου, στις 18 Φεβρουαρίου του 2014, η Ευρωπαϊκή Ένωση επισήµως παραδέχθηκε ότι κατόπιν αυτών των αρνήσεων, έχει παρθεί η απόφαση να εκτελεστεί η καταστροφή αυτή µε υδρόλυση στην περιοχή νότια της Κρήτης
και αυτή η καταστροφή αφορά είκοσι τόνους αερίου µουστάρδας, περίπου χίλιους τόνους προδρόµων ουσιών και περίπου επτακόσιους τόνους αερίου σαρίν. Ο καθένας γνωρίζει βέβαια -και ειπώθηκε και από τους προηγούµενους οµιλητές- ότι η Μεσόγειος είναι µία µικρή θάλασσα, η οποία ήδη επιβαρύνεται από τη βιοµηχανική δραστηριότητα και από τα παράκτια αστικά κέντρα.
Επίσης, υπάρχει αυτό το θέµα µε την παράνοµη βύθιση αυτών των πλοίων, όπου εµπλέκεται και η µαφία. Είναι γεγονότα όλα αυτά. Έχουµε µάθει ότι αυτό το πλοίο, το οποίο αναλαµβάνει
αυτήν την αποστολή, είναι ένα πλοίο υπέργηρο, η καλή λειτουργία του οποίου συνεπώς εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, που είναι πάντα αβέβαιες. Αλλά το πιο σηµαντικό είναι ότι αυτό το πλοίο είναι µονοπύθµενο και συνεπώς είναι εξαιρετικά ευάλωτο σε οποιαδήποτε αβαρία, ακόµα και στο να βυθιστεί.
Να σηµειώσουµε σχετικά µε αυτό το θέµα ότι από το 2002 η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει τη µεταφορά πετρελαιοειδών µε µονοπύθµενα πλοία και προφανώς, πόσω µάλλον, για τοξικές
επικίνδυνες χηµικές ουσίες.
Τέλος, πάρα πολύ σηµαντικό είναι επίσης το αέριο σαρίν που φαίνεται ότι είναι και ο µεγαλύτερος όγκος των χηµικών που προέρχονται από τη Συρία. Γνωρίζουµε ότι είναι µία φωσφορούχος οργανική ένωση, η υδρόλυση της οποίας είναι εξαιρετικά αβέβαιη, αναποτελεσµατική, διότι διασπάται και παράγεται υδροφθορικό οξύ και βέβαια τίθεται το ερώτηµα τι θα γίνει αυτό το υδροφθορικό οξύ. Ειπώθηκε ότι δεν θα διαχυθεί τίποτα στη θά-
λασσα, αλλά τέτοιες διαβεβαιώσεις, προφανώς, δεν πείθουν.
Τα ερωτήµατα τα οποία µένουν αναπάντητα είναι γιατί όλες αυτές οι χώρες, η Αλβανία, το Βέλγιο, η Γερµανία, η Νορβηγία, διαδοχικά αρνήθηκαν. Πώς γίνεται και δροµολογούµε µία τέτοια αποστολή, παραβιάζοντας τις διεθνείς συνθήκες της MARPOL, τις διεθνείς συνθήκες για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, που όπως πρέπει να γνωρίζουµε ρητά απαγορεύουν την απόρριψη τοξικών ουσιών στη Μεσόγειο. Βέβαια παραµένει αναπάντητο και το ερώτηµα πώς θα γίνει πραγµατικά µε ασφάλεια αυτή η υδρόλυση, γιατί γίνεται σε µία κλειστή θάλασσα σαν τη Μεσόγειο και δεν γίνεται σε µεγάλους ωκεανούς. Αυτά τα ερωτήµατα δεν έχουν απαντηθεί, παραµένουν.
Θα µου επιτρέψετε να θέσω αυτό το πρόβληµα σε ένα γενικότερο πλαίσιο, µε αφορµή την αναφορά που έγινε στο θέµα της µνηµονιακής πολιτικής. Από ό,τι κατάλαβα, κάποιοι αντέδρασαν, διότι θεωρούν ότι είναι εκτός θέµατος. Υπάρχει, όµως, ένα κοινό σηµείο ανάµεσα στην πολιτική την οποία ακολουθεί η Κυβέρνηση σχετικά µε το µνηµόνιο και την πολιτική την οποία ακολουθεί σχετικά µε τα χηµικά. Αυτό το κοινό σηµείο είναι πάρα πολύ απλό.
Έχουµε µία Κυβέρνηση, η οποία δεν διαπραγµατεύεται τίποτα.
Έχουµε µία Κυβέρνηση η οποία πιστά, τυφλά θα έλεγα, εφαρµόζει τις οδηγίες -όσον αφορά την πολιτική η οποία πρέπει να ακολουθηθεί εντός της χώρας- τόσο όσον αφορά την εσωτερική πολιτική, όσο και όσον αφορά την καταστροφή των χηµικών.
Σχετικά µε το θέµα το οποίο ανέφερε η κ. Βούλτεψη, ότι τελειώνει το µνηµόνιο, θα ήθελα να κάνω µία παρατήρηση. Ξέρετε, πολλές φορές η λέξη είναι και µία παγίδα. Τι σηµαίνει µνηµόνιο;
Σηµαίνει memorandum. Είναι µία συµφωνία. Είναι µία ουδέτερη λέξη. Προφανώς µπορούν να υπάρχουν συµφωνίες, µνηµόνια, memorandum. Εµείς εδώ στη Βουλή ψηφίζουµε περίπου πέντε µνηµόνια την εβδοµάδα, µνηµόνια διασυνοριακής συνεργασίας µεταξύ ορισµένων χωρών. Αυτό που έχει σηµασία -και θέλω να το τονίσω εδώ, µε αυτήν την ευκαιρία- είναι τι κρύβεται πίσω από αυτήν τη λέξη. Αυτό που κρύβεται πίσω από αυτήν τη λέξη, είναι µία ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική. Δεν ξέρω τι θα γίνει µε τα µνηµόνια, αν θα συνεχίσουµε να µιλάµε για µνηµόνια, για πρόγραµµα ή αν θα βρούµε µία άλλη λέξη για να εξωραΐσουµε αυτήν την πολιτική. Εγώ προτιµώ να µιλώ για την ουσία, η οποία είναι ακραία νεοφιλελεύθερη
πολιτική, µε όλα τα χαρακτηριστικά. Και αυτή, δυστυχώς, η πολιτική συνεχίζεται.
Θα ήθελα να κάνω και µία τελευταία παρατήρηση. Νοµίζω ότι το θέµα της καταστροφής των χηµικών δεν µπορούµε να το αποσυνδέσουµε από το θέµα της γενικότερης πολιτικής που έχει
ακολουθήσει η Ελλάδα, σχετικά µε την κρίση στη Συρία. Επειδή πήγα πρόσφατα στη Συρία, µπορώ να σας πω πως σε όλη τη Μέση Ανατολή, ειδικά στη Συρία και από όλες τις πλευρές, το
κύρος της Ελλάδας παραµένει πάρα πολύ σηµαντικό. Όλοι οι λαοί, οι κυβερνήσεις και οι δυνάµεις οι οποίες αντιπαρατίθενται αυτήν τη στιγµή, περιµένουν µία πιο παρεµβατική στάση της ελληνικής Κυβέρνησης, για να βοηθήσει στην επίλυση ενός προβλήµατος, το οποίο πέρα από την ανθρωπιστική του διάσταση δεν µπορεί να µας είναι αδιάφορο, διότι ανήκουµε σε αυτήν την ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα έχει εθνικά συµφέροντα σε αυτήν την περιοχή. Δυστυχώς διαπιστώνω µία αδράνεια, µία διπλωµατική απουσία σε αυτήν την κρίση.
Με αυτήν την ευκαιρία, λοιπόν, θα ήθελα να θέσω και αυτό το ερώτηµα. Πώς παρεµβαίνει; Μάλιστα το θέτω, αν θέλετε, πέρα από στενά κοµµατικά όρια, γιατί ειλικρινά πιστεύω, κύριε
Υπουργέ, ότι ορισµένα θέµατα είναι εθνικά και πέρα από τις διαφωνίες που µπορούµε να έχουµε σε πάρα πολύ σηµαντικά ζητήµατα, η διεθνής πολιτική πρέπει να έχει ορισµένες σταθερές.
Η ερώτηση, λοιπόν, είναι η εξής: Πώς γίνεται και σ’ όλη αυτή την τροµερή κρίση η Ελλάδα ήταν απούσα και ποιοι είναι οι σχεδιασµοί του Υπουργείου Εξωτερικών για να µπορέσει η Ελλάδα να παίξει έναν διαµεσολαβητικό, σταθεροποιητικό ρόλο σ’ αυτήν την κρίση;

Σας ευχαριστώ πολύ.

Author: Κ Π

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο στο

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>