Συνάντηση της «Κοινωνίας Πρώτα» με  τον πρόεδρο του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς
Δεκ02

Συνάντηση της «Κοινωνίας Πρώτα» με τον πρόεδρο του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς

Στο Παρίσι πραγματοποιήθηκε, σε θερμό κλίμα, η συνάντηση του Οδυσσέα Βουδούρη, ως εκπροσώπου της πολιτικής κίνησης «Κοινωνία Πρώτα», με τον πρόεδρο του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ), Pierre Laurent. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο των εγχώριων και διεθνών επαφών που διεξάγει η Κοινωνία Πρώτα, μετά την επίσημη συγκρότησή της στις αρχές του έτους. Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η ανάλυση της κατάστασης που διαμορφώνεται...

Περισσότερα
Επίκαιρη ερώτηση Οδ. Βουδούρη σχετικά με τους Σύριους πρόσφυγες
Δεκ02
Περισσότερα
Ερώτηση Ανεξ. Βουλευτών σχετικά με τα προβλήματα στον κλάδο της κτηνοτροφίας και τον κίνδυνο κατάρρευσης των κτηνοτροφικών μονάδων
Νοε27
Περισσότερα
Το κείμενο της κατατεθείσας τροπολογίας σχετικά με την αναστολή των πλειστηριασμών κύριας κατοικίας
Νοε11

Το κείμενο της κατατεθείσας τροπολογίας σχετικά με την αναστολή των πλειστηριασμών κύριας κατοικίας

ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της...

Περισσότερα
Ερώτηση Θ. Παραστατίδη σχετικά με τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση περιοχών του νομού Κιλκίς
Νοε10
Περισσότερα
Τροπολογία για την ρύθμιση των χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών
Νοε07

Τροπολογία για την ρύθμιση των χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών

ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ   Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της...

Περισσότερα