Επίκαιρη ερώτηση Οδ. Βουδούρη σχετικά με την ανάγκη άμεσης δράσης υπέρ των Σύριων προσφύγων
Δεκ16
Περισσότερα
Επίκαιρη ερώτηση Οδ. Βουδούρη σχετικά με τους Σύριους πρόσφυγες
Δεκ02
Περισσότερα
Ερώτηση Ανεξ. Βουλευτών σχετικά με τα προβλήματα στον κλάδο της κτηνοτροφίας και τον κίνδυνο κατάρρευσης των κτηνοτροφικών μονάδων
Νοε27
Περισσότερα
Το κείμενο της κατατεθείσας τροπολογίας σχετικά με την αναστολή των πλειστηριασμών κύριας κατοικίας
Νοε11

Το κείμενο της κατατεθείσας τροπολογίας σχετικά με την αναστολή των πλειστηριασμών κύριας κατοικίας

ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της...

Περισσότερα
Ερώτηση Θ. Παραστατίδη σχετικά με τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση περιοχών του νομού Κιλκίς
Νοε10
Περισσότερα
Τροπολογία για την ρύθμιση των χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών
Νοε07

Τροπολογία για την ρύθμιση των χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών

ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ   Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της...

Περισσότερα