ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Η Κοινωνία Πρώτα

Ιδρυτική Διακήρυξη

 

Εμείς, που πήραμε την πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε την πολιτική κίνηση «Η Κοινωνία πρώτα», καλούμε όλους τους πολίτες που συμμερίζονται τις βασικές αρχές και πολιτικές προτάσεις μας, να συνταχθούμε σε έναν αγώνα σωτηρίας της κοινωνίας και εθνικής επανόρθωσης. Το μέγεθος του κινδύνου που σήμερα απειλεί την Ελλάδα είναι πλέον ορατό σε όλους, αλλά ενώ η πλειοψηφία των πολιτών αποδοκιμάζει την ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική, ένα σημαντικό μέρος αμφιβάλλει για την ύπαρξη εναλλακτικής ρεαλιστικής πρότασης. Στην αμφιβολία αυτή απαντάμε, προτάσσοντας ένα όραμα που κινητοποιεί, αλλά και ένα πρόγραμμα που ανοίγει δρόμο προς αυτό το όραμα, καθώς και το στρατηγικό σχέδιο εφαρμογής του.

 

Δημιουργήσαμε την πολιτική κίνηση «Η Κοινωνία Πρώτα» ως απάντηση σε όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα της κρίσης, των Μνημονίων και της πρωτόγνωρης επίθεσης που δέχεται η κοινωνία στο σύνολό της αλλά και κάθε πολίτης ξεχωριστά. Ωστόσο, ο απώτερος στόχος μας υπερβαίνει την παρούσα κρίση, που προκλήθηκε τόσο από τον χρηματιστηριακό καπιταλισμό, όσο και από τις χρόνιες στρεβλώσεις του ελληνικού πολιτικού πελατειακού συστήματος, και εγγράφεται στο όραμα μιας κοινωνίας όπου ο άνθρωπος, ως άτομο και ως συλλογικότητα, θα βρίσκεται στο επίκεντρο.

 

Μας κινητοποιεί το όραμα μιας κοινωνίας όπου οι αρχές της αλληλεγγύης και της ελευθερίας συνυπάρχουν αρμονικά. Όπου η ανάπτυξη υπηρετεί την ανθρώπινη ευημερία και δεν είναι αυτοσκοπός. Όπου η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της ανάπτυξης και συντελεί στην κοινωνική και ατομική ευημερία. Μας κινητοποιεί το όραμα μιας κοινωνίας όπου τα ιδανικά του σοσιαλισμού και της  δημοκρατίας συνυπάρχουν αλληλένδετα και αναπόσπαστα. Αντιλαμβανόμαστε τον δημοκρατικό σοσιαλισμό στον 21ο αιώνα ως ένα νέο εγχείρημα, ο δρόμος του οποίου αναζητείται και καθορίζεται διαρκώς από τους ανθρώπους και την κοινωνία του σήμερα και του αύριο.

 

Το πολιτικό πρόγραμμά μας περιέχει τρεις άμεσες βασικές προτεραιότητες.

Πρώτον, να ανακόψει την μνημονιακή υφεσιακή κατηφόρα, ανασταίνοντας την οικονομία και την κοινωνία. Σήμερα είναι προφανές ότι τα συνεχιζόμενα μέτρα λιτότητας όχι μόνο δεν συμβάλλουν στην επίλυση της κρίσης αλλά αποτελούν βασικό στοιχείο της επιδείνωσής της. Είναι επίσης προφανές ότι δεν λαμβάνονται μέτρα ανάπτυξης και ότι απουσιάζει κάθε εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση. Οι δυνατότητες άντλησης πόρων από την εκτεταμένη φοροδιαφυγή παραμένουν εντελώς ανεκμετάλλευτες, με ευθύνη των διαδοχικών μνημονιακών κυβερνήσεων. Η έμμεση φορολογία, η πιο άδικη μορφή φορολογίας, αυξάνεται συνεχώς και αφορά πλέον κυρίως βασικά αγαθά, όπως η τροφή και η θέρμανση, στερώντας τους πολίτες την δυνατότητα κάλυψης ζωτικών αναγκών.

 

Η προγραμματική πρόταση της πολιτικής μας κίνησης περιέχει ως άμεσο μέτρο τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης με σταθερό φορολογικό σύστημα, και ένα ισχυρό ελεγκτικό μηχανισμό, ο οποίος όμως σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα του φορολογούμενου πολίτη. Διότι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής απαιτεί πρωτίστως την εδραίωση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολίτη, δηλαδή στην πεποίθηση ότι τα χρήματα του κάθε φορολογούμενου διατίθενται πραγματικά στην κοινωνία, για το κοινωνικό κράτος, την παροχή ποιοτικής δημόσιας παιδείας και υγείας, τα εθνικά έργα υποδομών.

 

Δεύτερον, η προγραμματική μας πρόταση περιέχει την άμεση και χωρίς οικονομικό κόστος μεταρρύθμιση του σαθρού πολιτικού συστήματος, με αλλαγή του εκλογικού νόμου, ώστε να αποκατασταθεί η αναλογική δημοκρατική εκπροσώπηση, αλλά πρωτίστως να καταπολεμηθεί το πελατειακό σύστημα. Επίσης, περιέχει την κατάργηση του νόμου περί  ευθύνης Υπουργών και την θεσμική εξασφάλιση της διάφανης λειτουργία των κομμάτων. Ταυτόχρονα, περιέχει την ανασυγκρότηση του δημόσιου τομέα με την εγκαθίδρυση συστήματος αξιολόγησης του έργου των δημόσιων οργανισμών και των υπαλλήλων τους. Στόχος μας είναι η αποκατάσταση των εργασιακών δικαιωμάτων και του κοινωνικού κράτους με τη θεσμοθέτηση ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για κάθε πολίτη και οικογένεια.

 

Τρίτον, η προγραμματική μας πρόταση δημιουργεί ένα νέο αναπτυξιακό οικονομικό μοντέλο, εναρμονισμένο με τις σύγχρονες οικολογικές απαιτήσεις, βασισμένο στη μικτή οικονομία, με δυνατό ρυθμιστικό δημόσιο πυλώνα, με ορθολογική ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και θεσμοθέτηση ενός ισχυρού τομέα κοινωνικής οικονομίας. Παράλληλα, αποσκοπεί στην αύξηση των δημοσίων επενδύσεων με την ανάπτυξη επενδυτικών προγραμμάτων σε κοινωνικά ωφέλιμους και οικονομικά αποδοτικούς τομείς. Η αγροτική παραγωγή, ο τουρισμός, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιμας λεγγύη, την αξιοπρέπεια, την θιας σχών, καθώς και η βαριά βιομηχανία στο χώρο της ναυπηγικής, τομείς στους οποίους η χώρα μας διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα, αποτελούν πυλώνες στους οποίους θα στηριχθεί η εθνική οικονομία με στόχευση την αύξηση των εξαγωγών και τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου.

 

Η εθνική διάσταση της κρίσης θέτει στις προοδευτικές δυνάμεις την ευθύνη να ενσωματώσουν στον πολιτικό αγώνα και το σημερινό εθνικό διακύβευμα. Η παρούσα κρίση έχει δημιουργήσει ένα διπλό μέτωπο. Αφενός οι νεοφιλελεύθερες δυνάμεις, εφαρμόζοντας το «δόγμα του σοκ», επιχειρούν τη βίαιη επιβολή του μοντέλου τους, αφετέρου, επιχειρούν την υποταγή του «φτωχού ευρωπαϊκού νότου» στον «ισχυρό βορρά». Συνεπώς, προκύπτει η ανάγκη ενός πατριωτικού αγώνα, στενά συνδεδεμένου με τον πολιτικό αγώνα. Η διεθνής διάσταση της συστημικής κρίσης επιβάλλει την δημιουργία συμμαχιών εντός της Ευρώπης αλλά και στο ευρύτερο διεθνές προσκήνιο.

 

Η επίτευξη αυτών των άμεσων βασικών στόχων αποτελεί το αναγκαίο πρώτο βήμα για την ανόρθωση της ελληνικής κοινωνίας στο σύνολο των λειτουργιών της. Η ανόρθωση αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί εκ των άνω αλλά απαιτεί την ενεργό συμμετοχή του συνόλου της κοινωνίας. Χρειαζόμαστε πολίτες και όχι υπηκόους. Ενεργούς πολίτες που συμμετέχουν ουσιαστικά στην πολιτική ζωή του τόπου μας, συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και συνεισφέρουν στην υλοποίηση αυτών.

 

Η Ελλάδα και η κοινωνία της χρειάζονται ένα «κοινό πρόγραμμα» των προοδευτικών, δημοκρατικών, αριστερών δυνάμεων, που θα ζυμωθεί μέσα στην κοινωνία, που θα προκύψει ως απαίτηση της βάσης και όχι απλώς ως πρόσκαιρη προεκλογική συμφωνία κορυφής. Ένα «κοινό πρόγραμμα», την εφαρμογή του οποίου θα εγγυάται η ίδια η κοινωνία.

 

Για τους σκοπούς αυτούς καλούμε τους πολίτες της χώρας μας να κινητοποιηθούν μαζί μας. Για να αναχαιτίσουμε την κοινωνική διάλυση, να ανακτήσουμε ξανά την εθνική μας περηφάνια και την ουσιαστική ανεξαρτησία μας, να ενσωματώσουμε την αλληλεγγύη, την αξιοπρέπεια, τη δικαιοσύνη, την ποιότητα, την αισθητική και την αξιοπιστία σε κάθε πτυχή της ζωής μας.

 

 

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>